Uutisia 3.3.2023

Korjausrakentamisen suhdannekuvaaja julkaistaan uutena tilastona 9.3. alkaen

Korjausrakentamisen suhdannekuvaaja on uusi tilasto, joka julkaistaan ensi kertaa 9.3.2023. Tilasto julkaistaan neljännesvuosittain noin 70 päivän kuluttua viiteajankohdan päättymisestä. Sen perusvuosi on 2021=100.

Korjausrakentamisen suhdannekuvaaja kuvaa talonrakentamisen suhdanteiden kehitystä koko maassa korjaus- ja uudisrakentamiseen jaettuna. Talonrakentamisen kehitystä mitataan rakennusyritysten liikevaihdon ja urakkailmoitusten perusteella.

Korjausrakentamisen suhdannekuvaajan tiedot tarkentuvat myöhemmissä julkistuksissa. Tärkein syy tietojen tarkentumiseen on lähdeaineistona käytettävän Verohallinnon rakentamisilmoitusten urakkatietojen kertyminen ja korjautuminen vielä useita kuukausia kohdekuukauden jälkeen.

Aikaisemmin Tilastokeskus on julkaissut korjausrakentamisen suhdannekuvaajaa kokeellisena tilastona. Uuden tilaston aineiston käsittely, otoskehikko sekä painorakenne on uudistettu, eivätkä pisteluvut siksi ole vertailukelpoisia aikaisemmin julkaistun kokeellisen tilaston kanssa.