Uutisia 30.6.2023

Kuluttajahintaindeksissä mittausmenetelmämuutos voi aiheuttaa korjauksia sähkön indeksisarjaan

Tilastokeskus on havainnut kuluttajahintaindeksiin sisältyvässä sähkön alaindeksissä mittausmenetelmämuutoksesta johtuvan mahdollisen korjaustarpeen.

Syy mahdollisiin korjauksiin liittynee vuoden 2022 aikana käyttämiimme hintaseurannan tietolähteisiin. Tietolähteissä esiintyneiden ongelmien vuoksi vaihdoimme syyskuussa 2022 tietolähteeksi Tilastokeskuksen oman sähköenergian hintakyselyn. Alustavan tarkastelumme mukaan sähkön hinnoissa tapahtuvat muutokset, nousut ja laskut, eivät ole kuitenkaan välittyneet oikea-aikaisesti indeksiin. Mikäli korjaustarve vahvistuu, energian hintatilastojen perusteella korjaus olisi alaspäin. Tarkat arviot korjauksen suuruudesta ja korjaustavasta tehdään kesän aikana.

Mahdollisista menetelmämuutoksen aiheuttamista korjauksista käydään keskustelua Eurostatin kanssa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin EU-asetuksen 2016/792 artiklan 9 mukaisesti.

Mikäli korjaustarve vahvistuu, tarkemmasta aikataulusta sovitaan Eurostatin kanssa. Korjaus pyritään tekemään elokuun indeksin julkistukseen. Elokuun ennakkotieto julkistetaan 31.8.2023 ja lopullinen indeksi julkaistaan 14.9.2023. Ennakkotieto sisältää ainoastaan yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin. Varsinainen julkistus sisältää kansallisen kuluttajahintaindeksin ja yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin. Kansainvälisten periaatteiden mukaisesti kuluttajahintaindeksiä (KHI) ei korjata takautuvasti.

Mahdollisella korjauksella on vaikutusta seuraavien hyödykeryhmien indeksiin:

•    0 Kokonaisindeksi
•    04 Asuminen, vesi, sähkö, kaasu ja muut polttoaineet
•    04.5 Sähkö, kaasu ja muut polttoaineet
•    04.5.1 Sähkö
•    04.5.1.0 Sähkö
•    04.5.1.0.1 Sähkö
•    04.5.1.0.1.1 Sähkö

Julkaisemme tarkemmat tiedot korjauksen suuruudesta, vaikutuksesta ja korjaustarpeesta 31.8.2023 yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkojulkistuksen yhteydessä.

Lisätietoja:
yliaktuaari Satu Montonen p.  029 551 3205
yliaktuaari Hannele Markkanen p. 029 551 3358
kuluttajahintaindeksi@stat.fi