Uutisia 1.6.2023

Suomi lukuina 2023 – avainluvut meistä

Tilastokeskuksen tuore Suomi lukuina 2023 -julkaisu on katsaus meistä ja yhteiskunnastamme. Taskukokoinen julkaisu sisältää tietoa väestöstä, taloudesta, yhteiskunnasta ja ympäristöstä tilastolukuina ja -kuvioina. Luvuissa ovat mukana kaikki Suomessa asuvat sekä jokainen koti, työpaikka, palkka, koulutus, mökki tai matka.

Otsikko: Asuntokuntien koko 2022. Kuviosta selviää, että 46 % asuntokunnista oli vuonna 2022 yhden hengen talouksia, 32 % kahden hengen ja 22 % kolmen hengen tai tätä suurempia. Lähde: Tilastokeskus, Suomi lukuina 2023.

Poimintoja julkaisusta: 

• Suomen väkiluku oli vuoden 2022 lopussa 5 563 970 henkilöä, mikä on 15 729 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. 
• Vuonna 2022 syntyi elävänä 44 951 lasta, 4 643 lasta vähemmän kuin vuonna 2021. 
• Yksinasuvia oli vuoden 2022 lopussa 1,3 miljoonaa, 46 prosenttia asuntokunnista.
• 15–74-vuotiaita työllisiä oli keskimäärin 2,6 miljoonaa ja työttömiä 190 000 vuonna 2022. Työllisiä oli 65 000 enemmän ja työttömiä 22 000 vähemmän kuin vuonna 2021.
• Työllisistä 74 prosenttia työskenteli vuonna 2022 palvelualoilla ja hallinnossa, 21 prosenttia teollisuudessa ja rakentamisessa ja 4 prosenttia maa- ja metsätaloudessa.
• Bruttokansantuote asukasta kohti oli ennakkotiedon mukaan viime vuonna 47 991 euroa.
• Valtionvelkaa oli viime vuonna 25 398 euroa asukasta kohti. 
• Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli 7,1 prosenttia vuonna 2022, kun vuotta aiemmin inflaatio oli 2,2 prosenttia.
• Sosiaaliturvamenot olivat 78,1 miljardia euroa vuonna 2021. Menojen suhde bruttokansantuotteeseen oli 31,2 prosenttia. 
 • Energian kokonaiskulutus laski vuonna 2022 ennakkotietojen mukaan 5 prosenttia edellisvuodesta. Uusiutuvan energian osuus kokonaiskulutuksesta oli 42 prosenttia.

Suomi lukuina sisältää Tilastokeskuksen tietojen lisäksi muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Luonnonvarakeskuksen, Tullin, Kelan ja Eläketurvakeskuksen tilastoja. 

Julkaisu on saatavana painettuna kolmella eri kielellä: Suomi lukuina 2023, Finland i siffror 2023 ja Finland in Figures 2023. Voit tilata julkaisuja PunaMusta Oy:n verkkokaupasta tai asiakaspalvelusta puh. 010 2308 375.

Tutustu julkaisun tietosisältöön verkkopalveluna tai pdf-muodossa Suomi lukuina -verkkosivuilta

Lisätietoja: tietopalvelusuunnittelija Sirkku Hiltunen p. 029 551 6373