Uutisia 28.3.2023

Tilastokeskus tukee ympäristötilastoinnin kehittämistä Balkanin maissa

Tilastokeskus tarjoaa Balkanin maiden tilastovirastoille asiantuntija-apua ympäristötilastojen kehittämisessä. Tilastoinnin kehittäminen on yksi askel työssä, jolla EU:n kandidaattimaat pyrkivät saavuttamaan täysjäsenyyden vaatimukset.

Osana konsultointia Tilastokeskus järjestää 28.–30.3. Helsingissä ympäristötilipitoa käsittelevän työpajan Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan, Kosovon, Montenegron, Pohjois-Makedonian, Serbian ja Turkin tilastovirastojen edustajille.

Työpajan osallistujia neuvotteluhuoneessa.

Ympäristötilinpidon työpaja käynnistyi Tilastokeskuksessa 28.3.2023.

Kolmipäiväinen tilaisuus on osa EU-jäsenyyteen valmistelevan tukiohjelman (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA 2019) puitteissa toteutettavaa Tilastokeskuksen antaman asiantuntija-avun kokonaisuutta.

”Nyt järjestettävässä työpajassa välitetään tietotaitoa, kokemuksia ja parhaita käytäntöjä. Tavoitteena on mukauttaa maissa nykyisin käytössä olevat menetelmät ja käytännöt vastaamaan EU:n tilastosäännöstön vaatimuksia”, ympäristötilinpidon yliaktuaari Juuso Peltola kertoo.

IPA 2019 -projektin yhtenä osatoimena Kosovo ja Bosnia ja Hertsegovina pyrkivät kehittämään ilmapäästö- ja materiaalitilinpidon sekä ympäristöverojen tilastointia. Tilastokeskuksen asiantuntijat tarjoavat projektin puitteissa maille asiantuntemustaan näiden tilastojen kehittämiseksi ja säännöllisen tuotantoprosessin muodostamiseksi.

"Olemme vierailleet kumppanimaissa kartoittamassa ympäristötilinpidon nykytilaa sekä pohtimassa valmiuksia tilastoinnin laajentamiseksi ja kehittämiseksi uusilla tietolähteillä. Yhdessä kumppanimaiden kanssa on laadittu tiekartat tilastotuotannon kehittämiseksi”, ympäristötilinpidon tuoteomistaja, yliaktuaari Johanna Pakarinen sanoo.

Ympäristötilinpito koostuu tileistä ja taseista, joilla kuvataan luonnonvarojen käyttömääriä, luonnonvarojen käytöstä aiheutuvaa kuormitusta sekä ympäristönsuojelun talousvaikutuksia ja ympäristöliiketoiminta. Tilastokokonaisuuden avulla maat pystyvät tulevaisuudessa muodostamaan aiempaa selkeämmän kuvan talouden ja ympäristön vuorovaikutuksesta. Ympäristötilinpitoa voi käyttää tietolähteenä ympäristö- ja talouspolitiikassa, ympäristötutkimuksessa sekä ympäristön ja makrotaloudellisen kehityksen vertailussa. Sitä voi käyttää myös kestävän kehityksen indikaattorien lähteenä.

Ympäristötilinpidon tilastoinnin kehittäminen on yksi laajan IPA 2019 -ohjelman aihepiireistä. Kolmivuotinen projekti on ollut käynnissä vuoden 2021 keväästä lähtien. Tilastokeskus osallistuu projektin toteuttamiseen yhdessä muiden eurooppalaisten tilastovirastojen ja konsortion vetäjätahon kanssa. Vahvistamalla tilastoinnin kehitystä Balkanin maissa Tilastokeskus edistää ympäristöön liittyvän tiedon saatavuutta, mikä tukee poliittista päätöksentekoa, lisää hyvinvointia ja avustaa maita niiden pyrkimyksissä saavuttaa EU-jäsenyys.

Lisätietoja: yliaktuaari Johanna Pakarinen p. 029 551 3313, yliaktuaari Juuso Peltola p. 029 551 2330