Uutisia 27.4.2023

Uudet helppokäyttöisemmät kysely- ja tiedonkeruusivut avattu

Tilastokeskus uudistaa verkkosivustoaan osa kerrallaan, ja nyt vuorossa ovat kyselyiden ja tiedonkeruiden vastaajille tarkoitetut sivut. Löydät nyt entistä helpommin tiedot kyselystä, johon olet vastaamassa, ja sivuja on helpompi käyttää mobiililaitteilla.

Uudistuneilta sivuilta saat myös tietoa Tilastokeskuksen kyselyiden vastaustavoista ja tietosuojasta.

Kyselyillä ja tiedonkeruilla Tilastokeskus kerää tietoja tilastojen tekemistä varten. Kysymme tietoja kuitenkin vain silloin, kun niitä ei ole saatavana julkishallinnon valmiista rekistereistä. 

Jos osut kyselymme tai tiedonkeruumme otokseen, vastaamalla autat meitä tuottamaan korkeatasoisia tilastoja päätöksenteon, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen keskustelun tueksi.

Kyselyt ja tiedonkeruut