Kokeellisen pikaestimaatin mukaan tuotanto supistui helmikuussa 0,1 % edellisestä kuukaudesta

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan kausitasoitettu tuotanto laski 0,1 % tammikuusta helmikuulle. Työpäiväkorjattu sarja sen sijaan kasvoi 1,0 % vuodentakaiseen verrattuna.

Viimeisimmän virallisen tuotannon suhdannekuvaajan julkistuksen mukaan työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi tammikuussa 1,4 % vuodentakaisesta. Tammikuun kausitasoitettu tuotanto kasvoi puolestaan 0,8 % edellisestä kuukaudesta.

Tämä kokeellinen pikaestimaatti pohjautuu ensimmäisiin saatavilla oleviin, epätäydellisesti kertyneisiin yritysten liikevaihtotietoihin, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida tuotannon suhdannekuvaajan seuraavaa julkaistavaa lukemaa.

Pikaestimaatin laskennassa käytetään pääaineistona Tilastokeskuksen kuukausittain keräämää myyntitiedustelun aineistoa, jossa on mukana noin 2 000 teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden merkittävintä yritystä. Estimaatti lasketaan historiallisesti parhaiten suoriutuneiden mallien ennusteiden keskiarvona, mikä saattaa johtaa yli- tai aliarviointiin, jos osa malleista ei toimi optimaalisesti talouden poikkeustilanteessa tai käännepisteessä. Nämä yksityiskohdat voivat vaikuttaa pikaestimaatin mahdollisuuksiin kuvata talouden todellista kehitystä varsinkin tilanteessa, joka vaikuttaa huomattavasti pienemmän kokoluokan yrityksiin.

Jatkossa tuotantoa kuvaavan pikaestimaatin tietoja päivitetään 18-20 päivää tilastoitavan kuukauden päättymisen jälkeen ja vastaavia ennakollisia neljännesvuositilinpidon lukuja 18-20 päivää tilastoitavan neljänneksen päättymisestä.

Kuvio 1. Tuotannon työpäiväkorjattu muutos edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta, %
2021M02-2023M02*

Palkkikuvio tuotannon työpäiväkorjatusta vuosimuutoksesta kuukausittain helmikuusta 2021 helmikuulle 2023. Helmikuussa 2023 tuotannon työpäiväkorjattu vuosimuutos oli +0,8 %. Ajanjaksolla työpäiväkorjattu vuosimuutos oli suurimmillaan maaliskuussa 2022, +4,7 %. Kuvion sisältämät luvut ovat saatavana taulukosta 11mw sivun alalaidan taulukot-linkin takaa.

 

Kuvio 2. Ennustevirheet - Tuotannon suhdannekuvaajan vuosimuutokset (t|45 vs. t|16 estimaatti) alkuperäiset sarjat 2016M01-2023M01

Viivakuvio koko talouden pikaestimaatin ennustevirheistä vuosimuutoksella mitattuna kuukausittain tammikuusta 2016 tammikuulle 2023. Kuvion sisältämät luvut ovat saatavana taulukosta 11nf sivun alalaidan taulukot-linkin takaa.

 

Lisätietoja: yliaktuaari Miia Koivisto 029 551 3656 ja yliaktuaari Milka Suomalainen 029 551 3621

Vastaava osastopäällikkö Katri Kaaja

Taulukot